निषेधाज्ञा
पर्सामा जेष्ठ ३० सम्म निषेधाज्ञा थप
२०७८ जेष्ठ १९ गते बुधवार