विश्व/प्रवास
जापानको फुकुसीमामा शक्तिशाली भूकम्प
२०७८ बैशाख ३१ गते शुक्रवार